VersenyeredményeinkAz Emberi Erőforrások Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által támogatott köznevelési típusú sportiskola

A Magyar Olimpiai Akadémia iskoláinak sorába tartozó sportiskola

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Gyakorló Bázisiskolája

OM azonosító: 203129
Cím:
3525 Miskolc, Mátyás
király u. 21.
Telefon:
06-30/754-10-41
E-mail: ighelyettes@gyarmati-miskolc.sulinet.hu

 

 

 

 

 

Galéria

A nevelőtestület és az oktató munkát segítők névsora és végzettsége 2019/2020

 

Pedagógus neve Végzettsége
1. Kegyes Jenő igazgató, történelem-népművelés szakos tanár, könyvtáros, közoktatási vezető szakvizsga, történelem szakos bölcsész és tanár
2. Majorosné Szabó Anita igazgatóhelyettes, tanító, közoktatási vezető szakvizsga, okleveles pedagógiatanár – tanári mesterszak
3. Bádéné Mezei Judit igazgatóhelyettes, tanító, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga, okleveles pedagógiatanár – tanári mesterszak
4. Bényeiné Hubay Erzsébet matematika-fizika szakos tanár
5. Bodnárné-Nagy Mariann matematika-testnevelés szakos tanár /GYED/
6. Bodó Viktória okleveles angol-történelem szakos tanár - tanári mesterszak
7. Bozsó István történelem-magyar szakos tanár
8. Csányi Zsolt tanító, testnevelés szakos tanár, okleveles testnevelő tanár - tanári mesterszak
9. Dávid Enikő történelem, társadalom- és állampolgári ismeretek, ének-zene-karvezetés, Európa tanulmányok szak (középiskolai tanár)
- középiskolai mestertanár
- egyetemi közoktatás vezető szakvizsga
- történelemtudományi doktori iskolai abszolutórium
- szakértő, tanfelügyelő
10. Demeter Lászlóné tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
11. Fekete Mónika tanító /GYED/
12. Fekete Mária Tünde tanító, rajz szakos tanár
13. Ferencz Zsuzsanna tanító
14. Fucsku Andrea testnevelő-edző
15. Gecsei László biológia - testnevelés szakos tanár, okleveles testnevelő tanár - tanári mesterszak, judo szakedző
16. Gribovszki Péterné történelem-német szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár
17. Gyöngy Eszter tanító, rajz szakos tanár
18. György Miklós tanító
19. Hangyel-Mátrai Rita okleveles angol-etika szakos tanár - tanári mesterszak
20. Harsányi Zsuzsanna tanító, okleveles német tanár - tanári mesterszak
21. Horváthné Szabó Csilla tanító, fejlesztő pedagógus
22. Jeszenszki Zoltán matematika szakos tanár
23. Kurucz Ildikó magyar-történelem szakos tanár
24. Makónyiné Adorján Éva tanító, közoktatási vezető szakvizsga
25. Migléczi Lászlóné tanító
26. Molnárné Kiss Éva biológia-testnevelés szakos tanár, gyógypedagógus-pszihopedagógia szakos tanár
27. Morvainé Dely Erika tanító
28. Németh Edina kémia-földrajz szakos tanár, okleveles angol szakos tanár - tanári mesterszak
29. Nyikon Ildikó tanító
30. Olexa Marianna testnevelés-biológia szakos tanár
31. Orosz Anikó tanító, vizuális nevelés műveltségterület
32. Pongrácz Ágnes biológia-fizika szakos tanár
33. Seres Edit német szakos tanár
34. Stirminszkiné Svéda Judit tanító, közoktási vezető szakvizsga
35. Szalay-Götz Gréta magyar-angol szakos tanár, magyar nyelv, magyar nyelv és irodalom szakos tanár - tanári mesterszak okleveles tehetségfejlesztő tanár
36. Szilágyiné Kocsis Gizella tanító
37. Tóth Melinda tanító /GYED/
38. Tóthné Major Andrea könyvtáros
39. Varga Péterné tanító
40. Veresné Takács Beatrix tanító
41. Virág Attiláné tanító, fejlesztő pedagógus
42. Vismeg István okleveles testnevelő tanár, lovas oktató
Nevelő és oktató munkákat segítők Munkakör, szakképzettség
43. Götz Györgyné iskolatitkár, érettségi, mérlegképes könyvelő, úszóedző
44. Radácsi István pedagógiai asszisztens, postaüzemi forgalomellátó
45. Csonka Ákos rendszergazda, érettségi, web-programozó, TB ügyintéző
Copyright © 2015 | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Minden jog fenntartva. | All Rights Reserved.